Train de trainer

Voetbalacademie Play2Improve organiseert in samenwerking met voetbalverenigingen Train-de-Trainer cursussen. Het doel van de cursus is om het technische kader binnen de club te ondersteunen in het organiseren en geven van trainingen, coachen van de wedstrijd en het geven van specifieke techniektraining. De cursus zal worden geleid door een gekwalificeerde en ervaren trainen van Play2Improve.

De cursusavonden duren ongeveer drie uur en bestaan uit drie modules:

 • Theoriegedeelte
 • Praktijkgedeelte
 • Nabespreken

In overleg met de voetbalvereniging kan er gekozen worden voor een cursus op maat. Ook kan er gekozen worden voor onderstaande cursussen:

Train-de-Trainer Basic (2 avonden)

Voetbalverenigingen zijn vaak afhankelijk van goedwillende vrijwilligers. Zij staan achter de bar, helpen bij de evenementencommissie of trainen het voetbalteam van hun zoon of dochter. Om trainers meer houvast te geven in het geven van training organiseert Play2Improve een cursus die antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Hoe organiseer ik een training?
 • Hoe begeleid ik de training?
 • Wat zijn de doelstellingen voor mijn leeftijdsgroep?
 • Wat zijn leeftijdsspecifieke kenmerken van mijn voetbalteam?
 • Hoe coach ik mijn spelers?
 • Hoe ga ik om met het wisselbeleid?

Train-de-Trainer Techniektraining (2 avonden)

Tijdens deze cursus zal de nadruk gelegd worden op het geven van specifieke techniektrainingen binnen de eigen jeugdopleiding. Dit kunnen zowel selectie als niet-selectietrainers zijn. In het theoriegedeelte zal worden uitgelegd waarom techniektraining zo belangrijk is en de voetbalmethode van Play2Improve de sleutel naar succes is. Inhoud cursus:

 • Theoriegedeelte Play2Improve methode
 • Praktijk: eigen vaardigheid/geven van een voorbeeldtraining
 • Oefenstof per leeftijdscategorie
 • Loopscholing
 • Basisbewegingen (statisch en in beweging)
 • Schijn- en passeerbewegingen
 • 1 tegen 1
Scroll to top